A A A

Ujjayi - Zwycięski oddech

 

Ujjayi - oddech który jest głośny, wyrazisty, rytmiczny.

Jak fale morza - płynne, miękkie i silne.

Jak kowalskie miechy - ma rozpalić wewnętrzny ogień, aby spalić nieczystości.

Jako dźwięk do medytacji - kontroluj go i słuchaj.

Popłyń na fali oddechu nie pozwól aby się załamał lub osłabł,

nie pozwól aby pragnienie lub gniew załamało jego rytm i dźwięk.

Oddech to klucz do świadomości siebie.

Kto pozna swój oddech pozna siebie.