Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera / spółdzielni mieszkaniowej.
Dofinansowanie ma polegać na częściowej spłacie kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania.


Wysokość dotacji będzie uzależniona od uzyskanego standardu energetycznego nieruchomości, obliczanego zgodnie ze wytycznymi NFOŚiGW.


Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

  • dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
  • niższych kosztów eksploatacji budynku,
  • podniesienia wartości budynku.