W 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego zaproponowała zmiany w Rekomendacji S.
Zmiany mają dotyczyć klientów starających się o kredyt hipoteczny a dysponujących niskim lub zerowym wkładem własnym. W 2013 roku banki mogłyby udzielać kredytów hipotecznych na 100 % wartości nieruchomości, w kolejnym roku już tylko na 90 proc. (gdzie nadwyżka ponad 80 proc. jest objęta ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego).KNF proponuje wydłużenie długości  kredytowania  z 25 do 30 lat. Może to mieć pozytywny wpływ na zdolność kredytową osób ubiegających się o kredyt. Z rynku mogą zniknąć kredyty na 40 czy 50 lat,  KNF zaleci, aby 35 lat było maksymalną dopuszczalną długością

Komisja Nadzoru Finansowego chce aby zniknęły kredyty w walutach obcych. W tym celu zarekomenduje, aby kredyty walutowe były udzielane wyłącznie kredytobiorcom uzyskującym trwałe dochody w walucie kredytu.

Projekt zakłada również, że zmiany w DTI Bank powinien ustalać wewnętrzne limity DtI bazujące na wydatkach typowych dla poszczególnych gospodarstw domowych (ze względu na ich liczebność, region zamieszkania i inne charakterystyczne cechy) wykorzystując zarówno własne analizy, jak też obiektywne analizy niezależnych instytucji i ośrodków badawczych, w tym m.in. wyniki badań budżetów gospodarstw domowych opracowywane przez GUS. DtI będzie mogło wynosić  od 40% do max 65%.