Oferta z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych


Doradcy Firmy HOSSA pomagają przedsiębiorcom oraz osobom zainteresowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej pozyskać bezzwrotne środki finansowe pochodzące z programów unijnych i krajowych.

Realizujemy głównie projekty inwestycyjne i doradcze związane z tworzeniem przedsiębiorstw, modernizacją zakładów, zakupem nowoczesnych maszyn, wdrażaniem innowacyjnych produktów i usług.


Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji w ramach:


  • Regionalnych Programów Operacyjnych przeznaczonych na wzrost innowacyjności, wspieranie przedsiębiorczości oraz wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.


  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.


  • Programu Rozwój Obszarów Wiejskich przeznaczonych na modernizację gospodarstw rolnych, różnicowanie działalności na obszarach wiejskich w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.Skorzystaj już dziś z naszej bezpłatnej porady.

Umów się na spotkanie z doradcą.

kontaktZakres usług Firmy HOSSA obejmuje:

1. Bezpłatną pomoc w wyborze odpowiedniego programu
Na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu doradzamy o dostępnych programach oraz warunkach i możliwościach otrzymania dotacji. Monitorujmy, w jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek

2. Pomoc w pozyskaniu prefinansowania inwestycji
Oferujemy pomoc w pozyskaniu preferencyjnych pożyczek, kredytów pomostowych na potrzeby inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych.

3. Kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych
Dzięki bieżącemu monitorowaniu informacji o aktualnych programach jesteśmy w stanie przygotować projekt zgodny ze zmieniającymi się priorytetami i spełniający wszelkie kryteria formalne. We współpracy z Klientem przygotowujemy wniosek o dotację wraz z załącznikami tj. studium wykonalności, biznes planem itp.


4. Administrowanie projektem aż do wypłaty dotacji na konto
Oferujemy wsparcie w zarządzaniu projektami i w rozliczeniach otrzymanych środków. Pomoc nasza na tym etapie jest tym ważniejsza, iż uchybienia w tym zakresie grożą koniecznością zwrotu otrzymanych funduszy, na co narażeni są niejednokrotnie niedoświadczeni w rozliczaniu projektów nasi Klienci. Opieka nad przebiegiem inwestycji będącej przedmiotem projektu obejmuje m.in.: analizę umowy o dofinansowanie, prowadzenie korespondencji Beneficjenta z instytucją zarządzającą, kontrolę realizacji harmonogramu oraz sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej (np. sprawozdanie, wnioski o płatność).


Naprawdę warto skorzystać z pomocy Unii Europejskiej, aby podnieść pozycję rynkową i konkurencyjność swojej firmy.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację.

kontakt